Tag: plutusdefi

plutus defi

معرفی یک پروژه Defi با نام (PlutusDefi(Plt

تلاش برای آزادی مالی و حفظ حریم خصوصی دلیل ایجاد بیت کوین است. بیت کوین ثابت کرد که یک راه حل وجود دارد که میتوان واسطه را حذف کرد. با این حال ، جامعه متوجه شد که بیت کوین به سادگی کافی نیست. راه حلی…