تحلیل بنیادی(FA)

تجزیه و تحلیل بنیادی (FA) روشی است که توسط سرمایه گذاران و معامله گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد تا با بررسی به عنوان کیفی ترین و کمی ترین عوامل ممکن ، مانند مدیریت شرکت و شهرت ، بهداشت صنعت ، سرمایه گذاری در بازار ، ارزش اصلی یک دارایی یا تجارت را ارزیابی کنید. و سایر عوامل اقتصادی هدف از تحلیل بنیادی این است که مشخص شود قیمت یک دارایی بیش از حد بالا یا پایین آورده شده است یا نه.

تجزیه و تحلیل بنیادی بر این درک مؤثر است که پتانسیل آینده یک دارایی باید بیش از عملکرد قبلی باشد. این شرایط هم اقتصاد خرد و هم اقتصاد کلان را در نظر می گیرد که ممکن است در آن بازار خاص تأثیر داشته باشد.

بنابراین ، ما ممکن است در نظر بگیریم که FA در تلاش است تا تعیین کند که عوامل بیرونی چگونه می توانند بر عملکرد یک شرکت یا پروژه تأثیر بگذارند – به خصوص فاکتورهایی که فوراً آشکار نیستند. این ملاحظات بر جنبه های کمتر ملموس و کیفی تر ، مانند رهبری یک شرکت و نحوه عملکرد این رهبران در گذشته در سایر مشاغل تجاری متمرکز شده است.

تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین به دنبال درک بهتر بازار خاص صنعت و پتانسیلهای آینده یک محصول یا خدمات در آن بازار است. در نهایت ، هدف آنها رسیدن به قیمت کمی است که می تواند در مقابل قیمت واقعی دارایی مربوطه مقایسه شود. به عبارت دیگر ، FA روشی است که می تواند در تعیین میزان ارزش بسیار زیاد یا خیلی پایین کمک کند.

علیرغم اینکه به طور سنتی برای ارزش گذاری سهام مورد استفاده قرار می گیرد ، تجزیه و تحلیل بنیادی تقریباً در مورد انواع دارایی ها ، از جمله ارزهای رمزپایه اعمال می شود.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکی

در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی به تصویر بزرگتری در مورد قیمت یک دارایی نگاه می کند – با در نظر گرفتن هرچه بیشتر عوامل تأثیرگذار ممکن است – TA صرفاً روی داده های بازار تاریخی و نمودارهای بازار متمرکز است. در حالی که FA به دنبال تعیین ارزش واقعی دارایی معاملات است ، TA به عنوان ابزاری برای پیش بینی عملکرد قیمت براساس حجم معاملات و روندهای گذشته استفاده می شود. احتمالاً اکثر معامله گران و سرمایه گذاران موافق هستند که هر دو FA و TA به روش خود با ارزش هستند. بنابراین به جای تکیه بر یک یا دیگری ، استفاده متمرکز و متعادل از این دو به نظر منطقی تر است.