ایردراپ توکن ITC که در زمان نوشتن این متن به قیمت ۰.۳۱$ در ۴ اکسچنج معتبر معامله می شود.

نحوه شرکت بدین صورت است که با ثبت نام در این وبسایت و اتصال شبکه های اجتماعی خود به وبسایت و اشتراک مطالب گفته شده امتیاز دریافت می کنید، دقت کنید که در هر ۲۴ ساعت ۱۰۰۰ امتیاز به ایردراپ تخصیص داده می شود که در این ۲۴ ساعت شما فرصت دارید که هرچه بیشتر ازآن ۱۰۰۰ امتیاز را مال خود کنید ، این ۲۴ ساعت هر شب ساعت ۱۲ به وقت سنگاپور (۸:۳۰ دقیقه شب به وقت ایران) شمارنده امتیاز صفر میشود و ۱۰۰۰ امتیاز برای ۲۴ ساعت بعد تخصیص داده می شود و با مراجعه به وبسایت در ۲۴ ساعت بعد می توانید امتیازهای آن ۲۴ ساعت را کسب کنید.

تاریخ انقضا : ۱۳ شهریور ماه ۹۷

نظر خود را بیان کنید