📌 صرافی بایننس در نظر دارد قراردادهای فیوچرز ارزهای SC، UNI, THETA و XLM با حداکثر لوریج ۲۵X و همچنین ارزهای لوریج دار BCHUP, BCHDOWN, 1INCHUP, 1INCHDOWN را بر اساس برنامه زمانی زیر به صرافی خود اضافه نماید:

🔸 قراردادهای فیوچرز ارز SC در تاریخ ۲۳ فروردین ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

🔸 قراردادهای فیوچرز ارز UNI در تاریخ ۲۴ فروردین ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

🔸 قراردادهای فیوچرز ارز THETA در تاریخ ۲۵ فروردین ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

🔸 ازهای لوریج دار BCHUP, BCHDOWN, 1INCHUP و ۱INCHDOWN در تاریخ ۲۶ فروردین ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

🔸 قراردادهای فیوچرز ارز XLM در تاریخ ۲۷ فروردین ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

♨️ #Funda

🆔 @binancekadeh
🆔 @BinanceFutures_Iran
🆔 @BinanceIrania

نظر خود را بیان کنید