⏱زمان برگزاری: ۱ اردیبهشت ساعت ۰۴.۳۰ صبح به وقت ایران لغایت ۷ اردیبهشت ساعت ۰۴:۲۹ صبح به وقت ایران

📌 مسابقه اول: پاداش اختصاصی ۳۰۰۰۰ دلار برای کاربران جدید

در طول برگزاری مسابقه، به ۶۰۰ نفر از افرادی که بتازگی در صرافی بایننس ثبتنام کرده و حداقل مقدار ۵۰ ارز RAMP را در مجموع خرید و فروش نمایند، به مقدار ۳۰۰۰۰ دلار بین آنها تقسیم خواهد شد.

📌مسابقه دوم: پاداش ۲۰۰۰۰ دلاری برای معامله ارز RAMP

به ۲۰۰ نفر از افرادی که حجم معاملات RAMP آنها در ۷ روز برگزاری مسابقه بیش از ۵۰۰۰۰ ارز RAMP باشند، مبلغ ۲۰۰۰۰ دلار به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.

📌مسابقه سوم: پاداش قرعه کشی ۲۰۰۰۰۰ دلاری برای معامله ارز RAMP

تمامی افرادی که حجم معاملات RAMP آنها در ۷ روز برگزاری مسابقه بیش از ۶۳۰۰۰ ارز RAMP باشند، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دلار بر اساس حجم معاملات بین آنها تقسیم خواهد شد.

نظر خود را بیان کنید