همکار های بایننسی ،

Binance به منظور بهینه سازی ایمنی دارایی های کاربر ، سیستم مدیریت ریسک را در بستر معاملات مارجین یا حاشیه ای به روز کرده است. دارایی های موجود در حساب های مارجین اکنون فقط در صورتی که سطح حاشیه بیش از ۲۰۰٪ بیشتر از حد معمول باشد ممکن است و بیش از ۲۰۰٪ پس از کامل شدن انتقال ، همچنان به حساب های نقدی منتقل می شوند.

نظر خود را بیان کنید