درخت مرکل راهی برای سازماندهی و ساختن مقادیر زیادی از داده ها برای پردازش ساده تر آن است. در مورد cryptocurrency و blockchain ، از درخت مرکل برای ساخت داده های معامله به روشی استفاده می شود که از منابع کمتری می خواهد.

هنگامی که یک معامله cryptocurrency در یک ساختار درخت مرکل انجام می شود ، یک هشدار داده می شود و به آن مقدار هش معادل داده می شود. پس از هر تراکنش در درخت مرکل ، هش مقادیر تولید شده با مقدار هش دیگری جفت می شوند و دوباره هش می شوند. به عنوان مثال ، مقادیر هش “AB” و “AC” برای ایجاد “ABC” ترکیب شده اند.
این فرآیند مقادیر هش جفت سازی تا زمانی که یک مقدار هش نهایی تولید شود ، تکرار می شود. مقدار هش نهایی ، ریشه مرکل ، خلاصه ای از تمام معاملات موجود در آن را ارائه می دهد. خلاصه ریشه مرکل سپس در سر صفحه بلوک وارد می شود.

امنیت داده ها

ساختار درخت مرکل دسترسی آسان به سابقه معاملات در یک بلوک را فراهم می کند. این ساده می کند که بررسی کنید آیا داده های موجود در یک بلوک تغییر یافته یا دستکاری شده اند. این امر صحیح است زیرا هرگونه تغییر در معامله (یا هر اطلاعات مرتبط دیگر) در درخت مرکل منجر به یک ریشه مرکل کاملاً متفاوت خواهد شد.

استفاده کارآمد از منابع

اگر رمزارز از درخت مرکل استفاده نمی کرد ، هر درخواست تأیید شامل اطلاعات عظیم اطلاعاتی است که در سراسر شبکه ارسال می شود. ساخت داده های معامله در درخت مرکل استفاده بسیار بهینه از منابع است. اعتبارسنجی یک معامله نیازی به کپی کامل از دفترچه ندارد زیرا داده های معامله هش شده در یک ریشه مرکل قابل تایید هستند ، و نیاز به اطلاعات بسیار کمتری در گره ها ارسال می شود و بنابراین قدرت محاسباتی کمتری برای تجزیه و تحلیل کلیت داده ها دارد.

به عبارت دیگر ، یک ساختار درخت مرکل به کاربران این امکان را می دهد تا بررسی کنند که یک تراکنش شخصی در یک بلوک گنجانده شده است بدون اینکه بخواهد روند بارگیری کل blockchain را طی کند. این فناوری ابزاری مهم رمزارز برای سازماندهی داده های معاملات و عملکرد به همان میزان کارآمد است. بدون درخت مرکل ، این احتمال وجود دارد که تقاضای بیشتر در مورد منابع منجر به تعداد کمتری از گره ها در شبکه شود.

نظر خود را بیان کنید