📌 صرافی بایننس از برنامه نامگذاری مجدد ارز   Pundi X (NPXS) به نام جدید Pundi X (PUNDIX) با برنامه زمانی زیر، پشتیبانی می کند:

🔸 در تاریخ ۱۴ فروردین ساعت ۰۸:۳۰ به وقت ایران، تمامی سفارشات خرید و فروش ارز NPXS در بازارهای مارجین کنسل و جفت ارز NPXS/USDT از بازارهای معاملاتی مارجین دار حذف خواهد شد.

🔸 برداشت و واریز ارز NPXS در تاریخ ۱۶ فروردین ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت ایران،به حالت معلق در خواهد آمد.

🔸 در تاریخ ۱۶ فروردین ساعت ۰۸:۳۰ به وقت ایران، تمامی سفارشات خرید و فروش ارز NPXS کنسل و جفت ارز های  NPXS/ETH و  NPXS/USDT از بازارهای معاملاتی حذف خواهند شد.

🔸 دارایی ارز NPXS کاربران با نسبت زیر به ارز جدید تغییر خواهد کرد:

۱,۰۰۰ NPXS = 1 PUNDIX

🔸 معاملات ارز NPXS در تاریخ ۲۰ فروردین ساعت ۰۸:۳۰ صبح در جفت ارزهای PUNDIX/ETH و PUNDIX/USDT به حالت قبل برخواهد کشت.

🔸 اطلاعی ای جدیدی برای زمان باز شدن واریز و برداشت ارز  PUNDIX توسط صرافی داده خواهد شد.

نظر خود را بیان کنید