📌صرافی بایننس از برنامه ایردارپ ارز MTLX برای دارندگان ارز FET حمایت می نماید.

به همین منظور، در یک دوره ۵۰ روزه در ۸ مرحله، از دارایی ارز FET در حساب کاربران تصویر برداری می شود و بر اساس آن به کاربران ارز MTLX تعلق خواهد گرفت. برای دیدن زمان دقیق تصویر برداری ها به سایت بایننس مراجعه نمایید.

❌توجه:

🔸به منظور بهره مندی از این ایردراپ، میانگین مقدار نگهداری ارز FET می بایست بیشتر از ۱۰۰۰۰ ارز FET باشد.

🔸 تصویر برداری از فقط از حساب اسپات کاربران انجام میگیرد و حساب های مارجین و فیوچرز در این تصویر برداری شرکت نمی کنند.

🔸ارز MTLX با نسبت زیر به کاربران تعلق خواهد گرفت:
FET:MTLX = 10,000:1

 

نظر خود را بیان کنید