📌صرافی بایننس در نظر دارد Isolated Margin را برای جفت ارز های زیر فعال نماید:

New Isolated Margin Pairs:

BAKE/USDT
CFX/BTC
CFX/USDT
CFX/BUSD

 

نظر خود را بیان کنید