📌صرافی بایننس در نظر دارد Isolated Margin را برای جفت ارز های زیر فعال نماید:

New Isolated Margin Pairs:

DREP/BTC
DREP/USDT
TKO/BTC
TKO/USDT
TKO/BUSD

 

نظر خود را بیان کنید