📌صرافی بایننس در نظر دارد Isolated Margin را برای جفت ارز های زیر فعال نماید:

New Isolated Margin Pairs:

BTCST/BTC
BTCST/BUSD
BTCST/USDT
WIN/USDT

 

نظر خود را بیان کنید