📌صرافی بایننس در نظر دارد قراردادهای زیر را در تاریخ های ذکر شده به بازار فیوچرز خود اضافه نماید:

🔸 قراردادهای دائمی CELRUSDT با حداکثر اهرم ۲۵x در تاریخ ۹ فروردین ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

🔸 قراردادهای دائمی HOTUSDT با حداکثر اهرم ۲۵x در تاریخ ۱۰ فروردین ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت ایران

 

نظر خود را بیان کنید