📌 بخش Liquid Swap صرافی بایننس استخرهای نقدینگی جدید:

DOT/BNB
DOT/BTC
ETH/BETH

را به سرویس خود اضافه نموده است.

❌ توجه:

🔸 اضافه کردن دارایی به یک استخر نقدینگی همراه با ریسک می باشد. مقدار ارز برگشتی ممکن است از مقدار ارز اولیه سرمایه گذاری شده کمتر باشد.

🔸 در هنگام اضافه و یا کم کردن یک دارایی به یک استخر نقدینگی، ممکن است کارمزد انتقالی اجرا شود.

 

نظر خود را بیان کنید