⏱زمان برگزاری: ۱۹ فروردین ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت ایران لغایت ۲۵ فروردین ساعت ۰۴:۲۹ صبح به وقت ایران

📌 مسابقه اول: پاداش اختصاصی ۱۰۰۰۰ دلار برای کاربران جدید

در طول برگزاری مسابقه، به ۵۰۰ نفر از افرادی که بتازگی در صرافی بایننس ثبتنام کرده و در یکی از جفت ارزهای FRONT خرید و فروش نمایند، به صورت قرعه کشی مقدار ۲۰ دلار تعلق خواهد گرفت.

📌مسابقه دوم: پاداش ۱۱۰۰۰۰ دلاری برای معامله ارز FRONT

به ۱۰ نفر از افرادی که بیشترین حجم معاملات FRONT را در ۷ روز برگزاری مسابقه داشته باشند، مبلغ ۵۰۰۰۰ دلار بر اساس حجم معاملات آنها، تقسیم خواهد شد. به نفر ۱۱ تا ۳۰ بر اساس مقدار حجم معاملات مقدار ۶۰۰۰۰ دلار تقسیم خواهد شد.

📌مسابقه سوم: پاداش ۱۰۰۰ دلاری برای معامله ارز FRONT

افرادی که بر اساس حجم معاملات ارز FRONT در یگی از جایگاه های ۳۳،۶۶،۹۹،۱۳۳،۱۶۶،۱۹۹ الی ۹۳۳،۹۶۶ و۹۹۹ قرار بگیرند، هرکدام مبلغ ۱۰۰۰ دلار پاداش دریافت خواهند نمود.

نظر خود را بیان کنید