همکار بایننسی ،

بایننس از به روزرسانی شبکه POA آینده پشتیبانی می کند. سپرده ها و برداشت پول POA قبل از ارتفاع بلوک شبکه POA 12،۵۹۸،۶۰۰ انتخاب شده برای اجرای ارتقاء معلق ، تخمین زده می شود که در تاریخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۹ (UTC) اتفاق می افتد. لطفا توجه داشته باشید که تجارت POA در طول بروزرسانی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

لطفا زمان کافی برای پردازش سپرده ها را قبل از ارتفاع بلوک شبکه POA فوق اختصاص دهید.  کلیه نیازهای فنی مربوط به همه کاربرانی که POA را در حسابهای Binance خود دارند رفع خواهد شد.

لطفا توجه داشته باشید:

  • این به روزرسانی شبکه POA منجر به ایجاد توکن جدید نمی شود.
  • بایننس هنگامی که شبکه ارتقا یافته را پایدار بداند ، سپرده ها و برداشت ها را برای POA بازگشایی خواهد کرد و در اطلاعیه دیگری به کاربران اطلاع نخواهند داد.

نظر خود را بیان کنید