⏱زمان برگزاری: ۲۶ فروردین ساعت ۰۴.۳۰ صبح به وقت ایران لغایت ۱ اردیبهشت ساعت ۰۴:۲۹ صبح به وقت ایران

📌 مسابقه اول: پاداش اختصاصی ۲۰۰۰۰ دلار برای واریز ارز FIL

در طول برگزاری مسابقه، تمامی افرادی که مقدار حداقل ۲۰ ارز FIL را به حساب بایننس خود واریز نمایند، مقدار ۲۰۰۰۰ دلار بین آنها تقسیم خواهد شد.

📌مسابقه دوم: پاداش ۶۰۰۰۰ دلاری برای معامله ارز FIL

به ۱۰ نفر از افرادی که بیشترین حجم معاملات FIL را در ۷ روز برگزاری مسابقه داشته باشند، مبلغ ۶۵۰۰۰ دلار بر اساس جدول زیر تعلق خواهد گرفت:

۱st place: $20,000 in FIL tokens
۲nd place: $10,000 in FIL tokens
۳rd place: $5,000 in FIL tokens
۴th-10th place: split $25,000 in FIL tokens equally

📌مسابقه سوم: پاداش قرعه کشی ۱۰۰۰ دلاری برای معامله ارز FIL

تمامی افرادی که حجم معاملات آنها بیشتر از ۱۰۰ ارز FIL باشد، شانس برنده شدن مقدار ۱۰۰۰ دلار را دارا می باشند. این جایزه فقط به ۲۰ نفر و به صورت قرعه کشی به افراد تعلق خواهد گرفت.

نظر خود را بیان کنید