برای دور پنجم با فرمت جدید Community Coin رای گیری ، بایننس DREP) DREP) و نیوتن (NEW) را به عنوان دو نامزد رأی انتخاب کرده است.

رأی گیری از ساعت ۲۰۲۰/۰۱/۱۵ ۴:۰۰ صبح (UTC) به مدت ۲۴ ساعت آغاز می شود و در ساعت ۲۰۲۰/۰۱/۱۶ ۴:۰۰ صبح (UTC) بسته می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که بایننس برای این جلسه رأی گیری قانون زیر را تغییر داده است:

  • بایننس دیگر فاش نخواهد کرد که در طول رأی گیری کدام یک از این پروژه ها در صدر قرار دارد ، اما همچنان تعداد آراء زنده را نشان خواهند داد. آرم های پروژه در طول رای گیری با سؤالات جایگزین می شوند.
  • تعداد آرا هر ۱۵ دقیقه یکبار به روز می شود.
  • برنده آرا با شمارش آراء نهایی در پایان دوره رای گیری مشخص می شود.

تعداد آراء هر کاربر دریافت می شود با میانگین ۸ روزه (عکس های ساعتی) BNB منابع خود را از: ۲۰۲۰/۰۱/۰۷ ۰:۰۰ AM)UTC) تا ۲۰۲۰/۰۱/۱۵ ۰:۰۰ AM)UTC) تعیین می کند.

جوایز شرکت کنندگان

اگر DREP)DREP) برنده رای شود و در Binance.com ثبت شده باشد ، تمام شرکت کنندگان که به DREP رای داده اند ، بر اساس تعداد آراء از هر شرکت کننده ، مجموع پاداش ۸۶۰۰۰،۰۰۰ DREP را سهیم میشوند.

اگر نیوتن (NEW) رأی کسب کند و در Binance.com ثبت شده باشد ، تمام شرکت کنندگان که به NEW رأی داده اند ، بر اساس تعداد آراء از هر شرکت کننده ، مجموع پاداش ۱۳۴،۰۰۰،۰۰۰ NEW را سهیم میشوند.

کاربرانی که رای داده اند ، بر اساس تعداد آراء هر شرکت کننده ، استخر ۳۵۰۰ BNB را سهیم میشوند.

تخصیص Airdrop به ازای هر رای برنده = (۱ / تعداد کل آراء دریافت شده از برنده) X استخر Airdrop برنده.

تخصیص Airdrop به ازای هر رأی دهنده = (۱ / تعداد کل آراء دریافت شده توسط مسابقه) X Runner up Airdrop Pool.

شرایط و ضوابط:

  • بایننس کوشش خواهد کرد تا توکن پروژه برنده را در یک بازه زمانی معقول پس از رأی دادن ، در انتظار کیف پول و یکپارچه سازی فناوری برای سکه ذکر می کند.
  • کاربران فقط قادر به انتخاب یک پروژه برای مشارکت همه آراء خود خواهند بود. شما نمی توانید به هر دو پروژه رأی دهید.
  • جوایز ظرف ۲ هفته پس از پایان رأی صادر می شود.
  • Binance تمام حقوق خود را برای تغییر قوانین این رویداد بدون اطلاع قبلی ، از جمله ابطال نتایج مشکوک به دستکاری آرا حفظ می کند.

نظر خود را بیان کنید