۲۰۱۹ – بررسی سالانه روابط همبستگی

چه ارتباطی بین رمزنگاری ها درباره سال ۲۰۱۹ به ما می گوید؟

پیشگویی های کلیدی

 • BNB بهترین سرمایه (+ ۱۲۸٪) از بزرگترین ده رمزنگاری با سرمایه گذاری در بازار در سال ۲۰۱۹ بود. بیت کوین دومین دارایی با عملکرد برتر (۸۷٪ + در این گروه بود).

 • به نظر می رسد پس از صعود شدید از ۵۰ ~ در ابتدای سال جاری ، تسلط بر بازار بیت کوین در حدود ۶۸٪ تثبیت شد.

 • به طور کلی ، ارزهای رمزنگاری ها همچنان به شدت با یکدیگر همبستگی دارند و ضریب همبستگی متوسط ​​را نشان می دهند.

 • اتر (ETH) بالاترین دارایی همبسته است . با ضریب همبستگی متوسط ۶۹/۰ در طول سال ۲۰۱۹ ، به طور مداوم جزء بیشترین دارایی ها در ارتباط است. ضریب در Q1 از ۶۹/۰ شروع شد و در Q4 به ۰.۷۲ رسید (Q2: 0.65 ؛ Q3: 0.74).

 • کمترین دارایی همبسته ، (Cosmos (ATOM ، دارای ضریب همبستگی سالانه ۰.۳۱ است ، به دنبال آن (Chainlink (LINK و (Tezos (XTZ با ضرایب ۰.۳۲ ، به ترتیب ، ۰.۴.

 • به غیر از این ، می توان خوشه های عمومی را شناسایی کرد: blockchain های قابل برنامه ریزی مانند EOS ، NEO و Ethereum ، به عنوان مثال ، ارتباط متوسط ​​بالاتری را با یکدیگر نسبت به دارایی های جایگزین نشان می دهند.

 • سرانجام ، ممکن است داراییها در حرکات نامطلوب قیمت با یکدیگر در ارتباط باشند . تجزیه و تحلیل بیشتر در طی یک دوره طولانی تر می تواند این یافته را اثبات کند.

این گزارش در مورد عملکرد بازار در سال ۲۰۱۹ برای رمزنگاری های بزرگ بحث می کند و ارتباط بین Cryptoassets در Q4 2019 و کل سال ۲۰۱۹ را ارزیابی می کند.

۱. عملکرد بازار ۲۰۱۹

با شروع کار در Q3 سال ۲۰۱۹ ، حرکت منفی قیمت در اکثر کریپتوهای بزرگ بازارچه فروش در Q4 ادامه داشت. در حالی که تنها سه دارایی Tezos (XTZ) ، NEO و (Bitcoin SV (BSV شروع به بازیابی قیمت خود کردند ، تمام حرکت قیمت ها به شدت کاهش یافت و این نشانگر ثبات بالقوه در بازار است .

با ارزیابی کل سال ۲۰۱۹ ، چهار تا از ده بزرگترین رمزنگاری تا حدی سود قابل توجهی در قیمت های Q1 و Q2 2019 را پشت سر گذاشتند. قیمت بیت کوین با ۸۷ درصد صعود کرد ، تنها از BNB بهتر است ، که در طول سال ۲۰۱۹ تقریباً ۱۳۰ درصد صعود کرد.

(Litecoin (LTC و (Bitcoin Cash (BCH نیز افزایش قیمت سالانه مربوطه + ۳۰ and و + ۲۵ را نشان دادند. رمزنگاریهای بزرگ دیگر که در جدول ۱ به تصویر کشیده شده اند برای سال ۲۰۱۹ منفی هستند.

نکته قابل توجه ، روش پذیرفته شده برای حرکت قیمتهای سه ماهه به شرح زیر است: مقادیر بسته شدن سه روزه گزارش شده توسط CoinMarketCap ، از ۰۱.۰۱.۲۰۱۹ تا ۰۱.۰۱.۲۰۲۰. به جای گرفتن مقادیر روزانه بسته شدن روزمره ، ارزش متوسط ​​سه روزه ممکن است تا حدودی نوسانات قابل توجه دارایی ها را به خود اختصاص دهد.

جدول ۱ – مقایسه تغییرات سه ماهه قیمت برای ده بزرگترین دارایی با سرمایه گذاری در بازار
TICKER نام تغییر Q1 تغییر Q2 تغییر Q3 تغییر Q4 تغییر سالانه
BTC بیت کوین ۵.۹۱٪ ۱۵۱.۱۱٪ -۲۶.۱۰٪ -۱۳.۲۴٪ + ۸۶.۷۸٪
ETH اتریوم -۴.۲۵٪ ۹۷.۳۲٪ -۴۰.۹۱٪ -۲۶.۲۹٪ -۱۲.۶۰٪
XRP XRP -۱۵.۶۷٪ ۲۴.۵۰٪ -۳۹.۱۳٪ -۲۲.۷۶٪ -۴۶.۹۲٪
LTC Litecoin ۸۷.۴۸٪ ۶۹.۵۶٪ -۵۴.۴۳٪ -۲۵.۴۳٪ + ۲۹.۵۰٪
BCH بیت کوین نقدی ۱.۸۵٪ ۸۲.۱۶٪ -۴۵.۶۹٪ -۸.۱۴٪ + ۲۴.۹۱٪
BNB BNB ۸۰/۱۷۹ ۸۱.۱۸٪ -۵۱.۸۲٪ -۱۳.۰۵٪ + ۱۲۷.۵۶٪
EOS EOS -۸.۱۲٪ ۲۷.۵۴٪ -۵۲.۱۹٪ -۱۲.۲۲٪ -۴.۶۶٪
XLM لومن های ستاره ای -۷.۵۹٪ -۶.۲۳٪ -۴۳.۴۹٪ -۲۳.۱۴٪ -۶۰.۷۸٪
XMR مونرو ۸.۲۳٪ ۴۸.۵۸٪ -۳۵.۴۱٪ -۱۸.۶۴٪ -۹.۲۷٪
ADA کاردانو ۶۳.۰۶٪ ۵.۳۵٪ -۵۳.۵۳٪ -۱۴.۱۱٪ -۲۳.۵۸٪

منبع: تحقیقات Binance ، Binance.com

تنها چهار مورد از بزرگترین ۱۹ رمزنگاری با سرمایه گذاری در بازار – BNB ، Tezos ، Huobi Token و Chainlink – نسبت به بیت کوین در سال ۲۰۱۹ قدردانی قیمت بالاتری را نشان دادند. این همچنین در تسلط فزاینده بازار بیت کوین نشان داده شده است (نمودار ۱ را ببینید). پس از اوج تسلط بازار بیت کوین در Q3 2019 ، به آرامی در سه ماهه چهارم سال کاهش یافت. با این وجود در طول کل سال ، تسلط بازار بیت کوین از ۵۲٪ در ابتدای سال به ۶۸٪ در پایان سال صعود کرد.

نمودار ۱ – توسعه تسلط بازار بیت کوین در طول سال ۲۰۱۹

نمودار 1

این تسلط بر بازار در برابر سلطه معاملات بیت کوین ، که دومین نقطه کانونی تحلیل این بخش است ، چشم انداز گذاشته شده است. تعریف قبلی که ما معرفی کرده ایم نگهداری می شود و تسلط معاملات بیت کوین را به این شرح توصیف می کند:

“تسلط معاملات بیت کوین بیانگر سهم حجم مربوطه از معاملات بیت کوین است ، و BTC به عنوان ارز پایه ، نسبت به کل حجم نقطه در یک سیستم عامل (به عنوان مثال ، Binance).”

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

نمودار ۲ – توسعه تسلط معاملات بیت کوین در Binance.com در سال ۲۰۱۹

نمودار2

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

این نسبت از اول ژانویه ۲۰۱۹ نزدیک به ۲۰٪ شروع شد و به طور خلاصه در مارس ۲۰۱۹ به ۱۰٪ کاهش یافت. متعاقباً ، تنها ۱۰٪ از حجم معاملات در برابر BTC (به عنوان یک دارایی پایه) بود. از آن زمان ، این نسبت به افزایش خود ادامه می داد و به اوج های جدید بالاتر از ۴۵-۵۰ and رسید و متعاقباً برای بقیه سال تقریباً ۴۰٪ تثبیت شد.

تقسیم تسلط معاملات بیت کوین توسط تسلط بازار بیت کوین یک شاخص برای علاقه نسبی به بیت کوین است . بنابراین ، ممکن است یک تخمین کلی از درک بازار فعلی از altcoins فراهم کند. این نشانگر در زیر ، در نمودار ۳ نشان داده شده است.

نمودار ۳ – تسلط معاملات بیت کوین توسط تسلط بازار بیت کوین تقسیم می شود

نمودار3

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

۲. تجزیه و تحلیل همبستگی دارایی ها

تجزیه و تحلیل همبستگی ممکن است بینش برای مدیریت نمونه کارها را فراهم کند. اصولاً یک رابطه می تواند به صورت زیر تعریف شود:

“همبستگی از نظر آماری قدرت رابطه خطی بین دو حرکت نسبی دو متغیر را از +۱ تا -۱ اندازه گیری می کند .”

به طور کلی ، دارایی هایی با همبستگی بالاتر از ۰.۵ یا کمتر از -۰.۵ در نظر گرفته می شوند که دارای روابط مثبت / منفی قوی هستند. به همین ترتیب ، یک همبستگی نزدیک به صفر نشانگر عدم وجود رابطه خطی بین دو متغیر است و برای این تحلیل بازده دو دارایی است.

اگر بازده دو دارایی همبستگی مثبتی نشان دهد ، این بدان معناست که این دو دارایی تمایل به حرکت در یک جهت دارند و بنابراین خطرات مشابهی با هم دارند.از طرف دیگر ، یک همبستگی منفی بین بازده دو دارایی نشان می دهد که این دو دارایی در جهت های مخالف حرکت می کنند ، و از این رو می توان از یک دارایی به عنوان یک پرچین در برابر دیگری استفاده کرد.

۲.۱ تجزیه و تحلیل رمزارزهای با حجم زیاد برای Q4 2019

در این گزارش ، ۲۰ مورد از بزرگترین سری های رمزنگاری (به استثناء stablecoin) بر اساس سرمایه متوسط ​​بازار آنها طی سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ انتخاب شدند.

نمودار ۴ – همبستگی بازده روزانه بیست بیست سری رمزنگاری با حجم بزرگ بین ۱ اکتبر و ۱ ژانویه ۲۰۱۹

نمودار4

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است ، همبستگی بین همه جفت ها همیشه مثبت است . با کمال تعجب ، (Tezos (XTZ کمترین دارایی با ضریب همبستگی متوسط ​​تنها ۰.۳ است.

به طور مشابه با رفتار در سه ماهه های قبلی ، همبستگی بین همه جفت ها به طور معمول در بین بزرگترین رمزنگاری ها قابل توجه تر است . به عنوان مثال ، اتریوم (ETH) و بیت کوین (BTC) ضریب همبستگی ۰.۸۶ را در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ نشان دادند. علاوه بر این ، اتر سلطنت خود را به عنوان همبسته ترین دارایی ( ضریب همبستگی ۰.۷۵) ادامه می دهد. با این حال ، این با ضریب همبستگی سه ماهه قبلی قابل توجهی بالاتر از ۸۱/۰ مخالف است.

۲.۲ توسعه همبستگی ها در سه ماهه گذشته

برای اینکه از این منظر استفاده کنیم ، سه ماهه قبلی و تغییرات مربوط به ضرایب همبستگی نیز ارزیابی می شود. نمودار ۵ ماتریس همبستگی سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ را نشان می دهد.

نمودار ۵ – همبستگی روزانه USD بیست رمزنگاری با حجم بزرگ بین ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ و ۳۰ مارس ۲۰۱۹

نمودار5

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

نمودار ۶ ضرایب همبستگی تغییر یافته بین سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۹ را نشان می دهد. شدت رنگ ها را می توان به عنوان یک راهنمای بسیار خشن اما آسان برای تفسیر این ماتریس مشخص کرد . زمینه های قرمز ۵۰٪ از مقادیر کوچکتر را نشان می دهند ، در حالی که میادین آبی مقادیر بالاتر را نشان می دهند. شدت رنگ اهمیت آن را نشان می دهد – تاریک ترین قسمت قرمز کمترین مقدار را در بر می گیرد ، در حالی که از طرف دیگر یک میدان آبی روشن مقدار کمتری از مجموعه مقادیر بزرگتر را نشان می دهد. از این رو ، زمینه های با رنگ ملایم نزدیک به مقدار متوسط ​​مجموعه هستند.

استفاده از این روش در نمودار ۶ زمینه هایی با رنگ کم رنگ را نشان می دهد که نشانگر عدم وجود افراط و تفریط است. بنابراین می توان این تعبیر را به گونه ای تفسیر کرد که اکثر دارایی ها در سه ماهه اول و چهارم سال ۲۰۱۹ همبستگی خوبی داشتند. به عبارت ساده ، ارتباطات تا حد زیادی به همین صورت باقی مانده اند.

نتیجه گیری دیگر از بازرسی بصری ماتریس همبستگی این است که بیت کوین SV تنها دارایی بود که ضرایب همبستگی قابل توجهی پایین تر (از Q2 تا Q1). این رفتار خارق العاده را می توان با “حذف عمده معاملات از بورس های بزرگ” Bitcoin SV توضیح داد. اطلاعات بیشتر در مورد این را می توان در Q2 2019 – گزارش همبستگی تحقیقات Binance یافت.

نمودار ۶ – تغییر در ضرایب همبستگی بازده روزانه بیست و بیست حجم بزرگ بین سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۹

نمودار6

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

به طور مشابه ، نمودار ۷ و نمودار ۸ به ترتیب نشان دهنده تغییرات بین Q3 و Q2 و Q4 و Q3 است.

نمودار ۷ – تغییر ضرایب همبستگی بازده روزانه بیست و بیست و یک کلاه بزرگ کلاه بین سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۱۹

نمودار7

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

نمودار ۸ – تغییر ضرایب همبستگی دلار آمریکا روزانه بیست سری سردخانه بزرگ بین سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۱۹

نمودار 8

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

مهمترین بینش این است که بیشترین تغییر در رابطه دارایی ها در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ رخ داده است. بر اساس بازرسی دستی ماتریس های همبستگی ، این نشان می دهد که ممکن است دارایی ها در حرکات نامطلوب بازار قیمت با یکدیگر همبستگی بیشتری داشته باشند . به طور منسجم ، رمزهای نجیب در حرکات بالا یا پیاده رو با یکدیگر در ارتباط کمتری هستند. تجزیه و تحلیل بیشتر در طی یک دوره طولانی تر می تواند این یافته را اثبات کند.

۲.۳ تجزیه و تحلیل همبستگی رمزهای حجم بزرگ مخصوص سال ۲۰۱۹

اولین نمای کلی در مورد توسعه سالیانه دارایی های مرتبط ، در جدول ۲ و نمودار ۱۰ آورده شده است. به طور دقیق ، جدول ۲ ضرایب همبستگی سه ماهه را برای پنج دارایی بالاترین همبستگی و همچنین BNB نشان می دهد.

جدول ۲ – مقایسه ضرایب همبستگی متوسط ​​سه ماهه برای پنج دارایی بیشترین همبستگی
TICKER نام Q1 Q2 Q3 Q4 جمع
ETH اتریوم ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۰.۷۶ ۰.۷۵ ۰.۶۹
ADA کاردانو ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۰.۷۰ ۰.۶۵
EOS EOS ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۶۶
LTC Litecoin ۰.۶۰ ۰.۶۰ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۶۴
XRP XRP ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۷۲ ۰.۶۷ ۰.۶۴
BNB BNB ۰.۴۲ ۰.۴۲ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۵۳

این نمای کلی از همبستگی های سال ۲۰۱۹ توسط نمودار ۹ تکمیل شده است. نمودار نشان می دهد روند کلی ضریب همبستگی ۲۰ بزرگترین رمزنگاری توسط coinmarketcap. ضریب همبستگی متوسط ​​BNB در طلا برجسته است.

نمودار ۹ – میانگین ضریب همبستگی سه ماهه بیست رمزنگاری با حجم بزرگ در سال ۲۰۱۹

نمودار 9

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

برای تعمیق تحلیل ، ماتریس همبستگی به تصویر کشیده شده در نمودار ۱۰ به بهترین شکل ارزیابی می شود.

نمودار ۱۰ – همبستگی بازده روزانه بیست بیست رمزنگاری با حجم بزرگ بین ۱ ژانویه ۲۰۱۹ و ۱ ژانویه ۲۰۲۰

نمودار 10

منبع: تحقیقات Binance ، CoinMarketCap

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است ، همبستگی برای همه جفت ها همیشه مثبت است . به طور کلی ، روند Q4 ترجمه بر روی همبستگی ها برای کل سال ۲۰۱۹ است. در حالی که (Ethereum (ETH هنوز هم بالاترین دارایی همبسته (ضریب ۰.۶۹) است ، اتر در نیمه اول سال ۲۰۱۹ با همبستگی کمتری داشت (Q1 w 0.66 ، Q2 برابر ۰.۶۶) و تنها در نیمه دوم این موقعیت پیشرو را بدست آورد (Q3 W 0.76 ، Q4 w 0.75).

کمترین دارایی همبسته ، (Cosmos (ATOMدارای ضریب همبستگی ۳۱/۰ است که از نزدیک (Chainlink (LINK و (Tezos (XTZ با ضریب ۰.۳۲ به ترتیب ۰.۴ به دست می آیند. یکی از فاکتورهای تمایز بین کیهان و سایر کریپتوهای بزرگ کلاه ، زمان لیست بندی است – Cosmos فقط در پایان Q1 2019 راه اندازی و ذکر شد. با توجه به اینکه به نظر می رسد ارتباط میانگین ATOM ها در حال افزایش است – سالانه corr. ضریب ۰.۳۱ برای ۲۰۱۹ با ضریب ۰.۵۶ برای Q4 2019 – زمان لیست پایین ممکن است یکی از عوامل توضیح این پدیده باشد.

علاوه بر این ، با روشی مشابه با گزارش های قبلی ما ، چندین عامل کلی یافت می شود که به احتمال زیاد بر نقاط قوت روابط بین رمزپایه ها تأثیر می گذارد.این روابط و سایر روابط خاص در زیر ذکر شده است:

 • علاوه بر اتریوم (ETH) ، بیت کوین (BTC) با بیت کوین نقدی (BCH) و مونرو (XMR) ، دو رمزنگاری دیگر PoW با هم قویترین ارتباط داشت.
 • blockchain های قابل برنامه ریزی (به عنوان مثال ، NEO ، Ethereum ، EOS) غالباً همبستگی بالاتری با یکدیگر نسبت به دارایی های غیر قابل برنامه ریزی دارند. این روند به همان روشی که در سه ماهه های قبلی ادامه داشت ادامه یافت.
 • “Binance Effect” : دارایی های ذکر شده در Binance همبستگی بالاتری را نسبت به سری های رمزنگاری نشان داده شده در Binance نشان می دهند.
 • بعد از Cosmos (ATOM) ، Huobi Token (HT) – در میانه – کمترین همبستگی با سایر رمزنگاری ها را داشت.

۳. نتیجه گیری

همبستگی متوسط ​​بین بیشتر رمزهای نویسی بزرگ در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ اندکی کاهش یافته است. این روند همبستگی سالانه را حفظ می کند ، که پایین تر از Q3 یا Q4 است. با این وجود ، Cryptoassets در سال ۲۰۱۹ بسیار با یکدیگر در ارتباط بودند.

مطابق با گزارش های قبلی ما ، عوامل اصیل مانند blockchains قابل برنامه ریزی و وجود یک “اثر Binance” بالقوه برخی از عوامل مهم مؤثر بر استحکام همبستگی در بین کریپتو است. علاوه بر این ، اتریوم به مهمترین معیار بازار Crypto در سال ۲۰۱۹ تبدیل شد و بالاترین همبستگی متوسط با سایر رمزهای تبلیغاتی را نشان داد.

تحقیقات بیشتر می تواند ارزیابی کند که آیا ارتباط متوسط میان رمزنگاری ها تحت تأثیر حرکت قیمت فعلی بازار است . این شواهد اولیه نشان می دهد که ممکن است رمزهای نویسی در حرکات بازار با یکدیگر ارتباط منفی داشته باشند و بر قیمت کریپتوسها تأثیر منفی بگذارد

2 نظر

 • ناشناس
  Posted شهریور ۲۳, ۱۳۹۹ ۸:۲۴ ق٫ظ 0Likes

  این مطلب یک ترجمه ی نامفهوم است

  • mohammad
   Posted شهریور ۳۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳ ق٫ظ 0Likes

   سلام وقت بخیر ، متاسفانه وقت ما کم است ، ما فقط به صورت کلیدواژه توکن یا کوین های با پتانسیل بالا را معرفی میکنیم ، تحقیق در رابطه با آنها بر عهده کاربر است .

نظر خود را بیان کنید