بخش سیوینگ صرافی بایننس در نظر دارد ارزهای :  COS DUSK DEGO EGLD NKN  به لیست سرمایه های پشتیبانی شده در این بخش، با دوره های ۱۴، ۳۰، ۲۱ روزه با نرخ بهره حداکثر تا ۳۰ درصد اضافه نماید.

زمان ثبت نام برای این دوره از ۵ فروردین ساعت ۱۶:۳۰ ظهر به وقت ایران تا ۶ فروردین ساعت ۱۶:۳۰ ظهر به وقت ایران بوده و محاسبه نرخ بهره به محض اتمام زمان ثبت نام شروع خواهد شد.

نظر خود را بیان کنید